De tentoonstellingen Urgent Conversations: Athens–Antwerp en Dringende Gesprekken: Antwerpen – Athene zijn een samenwerking tussen het EMST en het M HKA, een theoretische en visuele dialoog tussen de werken uit de collecties van beide musea. Meer dan 70 werken worden samengebracht in 22 thematische clusters.

28.04.2017 - 07.01.2018        

M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen - Leuvenstraat 32, 2000 Antwerpen

EMST, National Museum of Contemporary Art - Kallirrois Avenue & Amvr. Frantzi Str., Athens 11743

Urgent Conversations Athens - Antwerp

11
A Dead Deer, 1986-1986
Sculptuur , 120 x 72 x 14.4 cm
skull, bone, wood, paint, string, plastic

De figuren in het werk Metamorfosen van de dichter Ovidius veranderen met gemak van verschijningsvorm: van mens naar dier of van mens naar boom - de scheidslijn tussen twee verschillende wezens vervaagt. Jimmie Durham past deze elementen toe in werken zoals A Dead Deer. Een hertenschedel waarvan één resterende helft van het gewei op een tak lijkt, is beschilderd met felle kleuren en bevestigd aan een dikke tak die de romp van het dier voorstelt. Twee echte hertenpoten zijn in het midden van de tak vastgemaakt. Deze dode materialen vormen samen een boom-hert of een hert-boom die er niet echt dood uit ziet, maar voor ons lijkt te dansen.